XSVL 6 月 14 日,Vinh Long 彩票结果今天 2024 年 6 月 14 日,现场彩票今天 6 月 14 日

XSVL 6 月 14 日,Vinh Long 彩票结果今天 2024 年 6 月 14 日,现场彩票今天 6 月 14 日

33浏览次
文章内容:
XSVL 6 月 14 日,Vinh Long 彩票结果今天 2024 年 6 月 14 日,现场彩票今天 6 月 14 日
XSVL 6 月 14 日,Vinh Long 彩票结果今天 2024 年 6 月 14 日,现场彩票今天 6 月 14 日

XSVL 6月14日:永隆彩票公司发行的永隆彩票每周五下午4点10分开奖。实时 XSMN 成绩在 Thethaovanhoa.vn 上更新得最快。

XSVL- 永隆彩票结果 2024 年 6 月 14 日

XSVL 14/6, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 14/6/2024, trực tiếp xổ số hôm nay ngày 14 tháng 6 - Ảnh 1.

获奖者在 Vinh Long 彩票公司领取奖品,地址:51E Nguyen Trung Truc, Ward 8, Vinh Long City。

参考永隆彩票往期

永隆彩票开奖结果 2024 年 6 月 7 日

XSVL 14/6, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 14/6/2024, trực tiếp xổ số hôm nay ngày 14 tháng 6 - Ảnh 1.

永隆彩票开奖结果 2024 年 6 月 7 日

永隆彩票开奖结果 2024 年 5 月 31 日

XSVL 14/6, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 14/6/2024, trực tiếp xổ số hôm nay ngày 14 tháng 6 - Ảnh 2.

关于永隆彩票

永隆彩票的奖励结构包括18个批次(18次抽奖),特奖2,000,000,000越南盾/6位数彩票10,000越南盾。

XSVL 18/8 - Xổ số Vĩnh Long hôm nay 18/8/2023 - Kết quả xổ số ngày 18 tháng 8 - Ảnh 5.

XSVL 奖金结构

永隆省彩票有限公司 (XSVL)

电话:02703 822372 - 02703 822664。

传真:02703 824015

地址:永隆镇第 8 区 Nguyen Trung Truc 51E。

获得 XSVL 奖励的一些条件

- 中奖彩票必须完好无损,不得被擦除、修补、撕裂,并且在 30 天内。如果超过彩票发行日期 30 天,玩家将不会收到奖金。

- 如果赢得价值1000万越南盾或以上的奖金,获奖者将需要缴纳相当于奖金价值10%的个人所得税。

- 彩票公司必须通过银行转账或现金支付方式向获奖者一次性支付越南盾。

- 彩票公司必须在收到玩家领奖请求后5天内向玩家支付全额中奖金额。

- 获奖者也可以授权其他人接收邮件

有关南方彩票结果的信息

XSMN开奖时间表

周一:胡志明市 - 同塔 - 金瓯

周二:槟椥 - 头顿 - 薄寮

周三:同奈 - 芹苴 - 朔庄

星期四:西宁 - 安江 - 平顺

周五:永隆 - 平阳 - 茶荣

星期六:胡志明市 - 隆安 - 平福 - 后江

周日:前江 - 坚江 - 大叻

抽奖时间:每天下午4点10分开始。各站成绩将在该省演播室公布。

分类:

电子游戏

标签:

评估:

    留言